Γεια χαρά, Επισκέπτης
Όνομα χρήστη: Κωδικός: Να με θυμάσαι
Εδώ θα γίνονται όλες οι συνομιλίες για τo Clixten

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση

Αξιολόγηση 2 Χρόνια 5 Μήνες πριν #7253

  • admin
  • Το Άβαταρ του/της admin
To Clixten είναι 2 χρονών PTC (Paid To Click) ιστοσελίδα το οποίο πληρώνει τους χρήστες για να βλέπουν διαφημίσεις και για διάφορες μικροδουλείες. Έχει σύστημα ενοικίασης ρεφέραλς και στα θετικά είναι πως μέχρι τώρα δεν δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα στο θέμα πληρωμών.

Το όριο στους άμεσους ρεφεραλς είναι μόλις στους 100 για κανονική (δωρεάν) συνδρομή ενώ το όριο αυξάνεται αντίστοιχα και από την συνδρομή που θα αποκτήσεις.

Στα θετικά είναι πως έχει δικό του φόρουμ. Το ελάχιστο ποσό ανάληψης είναι στα $2 και παίρνει από 3 εως 5 εργάσιμες μέρες. Πληρώνει μέσω Paypal, Payza και Perfect Money.

Το θέμα είναι κλειδωμένο.
Κατηγ&oype="n;ρί&epsil"n;ς θ&epsil"n;μάτων Γ&epsil"n;νικτθέματα- Φ&oype="n;ρ&oype="n;&upsil"n;μ - Ec="http://www- Καφ&epsil"n;ν&epsil"n;ί&oype="n;- - Π&oype="n;λιτικίΚαφ&epsil"n;ν&epsil"n;ί&oype="n;- - ΑθλητικίKαφ&epsil"n;ν&epsil"n;ί&oype="n;- - Γ&epsil"n;νικίΚαφ&epsil"n;ν&epsil"n;ί&oype="n;- &Epsil"n;π&epsil"n;ξ&epsil"n;ργαστές πληρ&oyega;μών- - έσ- - άτων σεos="jsey.os="jsen" name59">- - Egoέεos="jsey.os="jsen" name60">- - έι εos="jsey.os="jsen" name76">- - Netellerεos="jsey.os="jsen" name74">- Αλλ&epsil"n;ς Ιστ&oype="n;σ&epsil"n;λίδ&epsil"n;ςεos="jsey.os="jsen" name75">- - Bitcoin Ιστ&oype="n;σ&epsil"n;λίδ&epsil"n;ςεos="jsey.os="jsen" name1"> 2 χιστ&oype="n;σ&epsil"n;λίδ&epsil"n;ςεos="jsey.os="jsen" name19">- Ανταλλαγ σΑΜ&Epsil"n;Σ&Oyega;Ν ρ&epsil"n;φέραλςεos="jsey.os="jsen" name50">- Dowena dsιστ&oype="n;σ&epsil"n;λιδών- Αξιόπιστ&epsil"n;ς Ιστ&oype="n;σ&epsil"n;λίδ&epsil"n;ςεos="jsey.os="jsen" name3">- - Neobuxεos="jsey.os="jsen" name5">- - ική γos="jsey.os="jsen" name24">- - ption">ν PTCsos="jsey.os="jsen" name25">- - BuTCs247os="jsey.os="jsen" name26">- - oBuxos="jsey.os="jsen" name27">- - GPTPlowetos="jsey.os="jsen" name29">- - Ayuw clos="jsey.os="jsen" name37">- - όςna xεos="jsey.os="jsen" nameiv i- - EasyHits4uεos="jsey.os="jsen" name43">- - DonkeyM= "mεos="jsey.os="jsen" name44">- - Logic2 εos="jsey.os="jsen" name46">- - oBTCs4Sharemεos="jsey.os="jsen" name51">- - as-comεos="jsey.os="jsen" name70">- - MyFreesharemεos="jsey.os="jsen" name93">- - HeedYouεos="jsey.os="jsen" name95">- - Buxintainεos="jsey.os="jsen" name45">- &Upsil"n;π&oype="n;σχόμ&epsil"n;ν&epsil"n;ς Ιστ&oype="n;σ&epsil"n;λίδ&epsil"n;ςεos="jsey.os="jsen" name35">- - YouGetP clatos="jsey.os="jsen" name"22/- - InnoCKunenaos="jsey.os="jsen" name2v i- - as-Ctyp εos="jsey.os="jsen" name52ss=ab lie =ab lie i- - el="nofoos="jsey.os="jsen" name53">- - North PTCsos="jsey.os="jsen" name71">- - TrafficSwir εos="jsey.os="jsen" name77">- - Viru5εos="jsey.os="jsen" name83">- - Grandν opolεos="jsey.os="jsen" name85">- - Grand PTCεos="jsey.os="jsen" name89">- - theBuxerεos="jsey.os="jsen" name92">- - Riv of PTCsos="jsey.os="jsen" name23">- Αν&epsil"n;ρχόμ&epsil"n;ν&epsil"n;ς ιστ&oype="n;σ&epsil"n;λίδ&epsil"n;ςεos="jsey.os="jsen" name16">- - ική γos="jsey.os="jsen" name31">- - Bux/stri γos="jsey.os="jsen" name72">- - Sanbuxεos="jsey.os="jsen" name73">- - Atlowtic 2 εos="jsey.os="jsen" name86">- - Ex blogW clos="jsey.os="jsen" name87">- - ipstycooofoos="jsey.os="jsen" name90">- - Epicel=foos="jsey.os="jsen" name91">- - Aecrimbuxεos="jsey.os="jsen" name922/- - OliveAs/straεos="jsey.os="jsen" name22">- Ύπ&oype="n;πτ&epsil"n;ς ιστ&oype="n;σ&epsil"n;λίδ&epsil"n;ςεos="jsey.os="jsen" name12">- - Legacyel=foos="jsey.os="jsen" name13">- - TwPTCerzfoos="jsey.os="jsen" name49">- - MouseBuxfoos="jsey.os="jsen" name522/- - Hunbuxεos="jsey.os="jsen" name1v i- Ιστ&oype="n;σ&epsil"n;λίδ&epsil"n;ς Απάτηςεos="jsey.os="jsen" name9">- - Ojoooεos="jsey.os="jsen" name10">- - Globalbuxεos="jsey.os="jsen" namev i- - as-ή γos="jsey.os="jsen" name30">- - WarOf PTCsos="jsey.os="jsen" namei cl- - Neatel=foos="jsey.os="jsen" name41">- - TPas-foos="jsey.os="jsen" name42">- - el=Toιfoos="jsey.os="jsen" name4">- - P cbuxεos="jsey.os="jsen" name7">- - Zapbuxεos="jsey.os="jsen" name80">- - Ore-Ma dεos="jsey.os="jsen" name6">- - FuseBuxfoos="jsey.os="jsen" name33">- - Άλλ&epsil"n;ς ιστ&oype="n;σ&epsil"n;λίδ&epsil"n;ς ΑΠΑΤΗΣfoos="jsey.os="jsen" name8v i- - - MyέingAdsos="jsey.os="jsen" name81">- - - Traffic κsooofoos="jsey.os="jsen" name82">- - - Useel=foos="jsey.os="jsen" name79">- - AntSavingsos="jsey.os="jsen" name84">- - Mybitma dεos="jsey.os="jsen" name17">- Άλλ&oype="n;ι τρόπ&oype="n;ι για μηνιαί&oype="n; &epsil"n;ισόδημαεos="jsey.os="jsen" name40">- - Άλλ&oype="n;ι τρόπ&oype="n;ιεos="jsey.os="jsen" name15">- Άλλ&epsil"n;ς 2 χιστ&oype="n;σ&epsil"n;λίδ&epsil"n;ςεos="jsey./=ab liή" ίοv clas.
->
< SC_TB loar-in...div> class=c10c150220c3e2" type="terd.tSC_CId 103487",SC_Do rssiv class"path-element"><" href="/forum/topics/mode-topicλόrumtop" rel="nofollow"> 00px; er kliel="nofollow"00px; tis="k 14:34"> λευτfollow">Δη ερck) ισς: 0.232χρτιitleνοb>Εiofilebox">v> < iv> < ontars/custlict-ow1">:
xten< <
="jsn-mcontainern-hasmaiy"> s
s
luid"ofollow
it it it it itapodiksisass="ption">Ϯ ποs+xmll="μοrow-flχ -flh4 itapodiksisass="GPTPlowetϮ ποs+xmll="μοrow-flχ -flh4 it it
luid"ofollow
Tρh3ontai"ofollow
μενού Tutorial 1 ρατηγικη < lisepan>t paath-elemiption" href="/t/ t/ nofollow Ttle="Μωςπου ιαφημίϳικη < lisepan>t paath-elemiption" href="/t/ t/ nofollow Tutorial α λνοικίαση ρεφεραλ (εργαικη < lisepan>t paath-elemiption" hre4="/t/ t/ nofollow Tutorial 4 - Μικντον αικη < lisepan>t paath-elemiption" href="/t/ t/ nofollow Tutorial 5 - ικη < lisepan>t paath-elemiption" href="/t/ t/ nofollow Tutorial ικη < lisepannofollowli>
  • Tutorial 6 -Ανακύκλικη < lise>
  • luid"ofollow
    Tρh3ontai"ofollow
    >Ειεxmllι emailαι μ: iel="n tloakf27c494ffb2351a373c80ee6dc3a4e81">ΑτιϮ "Μωςial e="Μικn-men για togείχ την xmllι δ 5 nofoίϹitιο αυξχα κ όριτιτε e="λογρι="nofoτγι χτοις l ορά χο_name =ρά .5 14:κνζιο αυτεiποερλίδθα Ϲi κ JavaS">Tclass=c10c15/>