Τι είναι το BEP (Break Even Point)/Νεκρό σημείο;

Ορισμός:

Νεκρό σημείο (break even point, ονομάζεται το ποσό ακριβώς των πωλήσεων (κύκλου εργασιών), όπου μια επιχείρηση/Επένδυση καλύπτει το σύνολο των εξόδων της, σταθερά και μεταβλητά, μη πραγματοποιώντας ούτε κέρδος ούτε ζημιά. Η συγκεκριμένη έννοια αποτελεί σημαντικό αντικείμενο μελέτης και ανάγεται στη σφαίρα ανάλυσης των πωλήσεων μιας επιχείρησης. Εκφράζεται ως αξία επί των πωλήσεων (μας δείχνει πόση είναι η χρηματική αξία των πωλήσεων που πρέπει να κάνει η επιχείρηση/Επένδυση ώστε να μην έχει ούτε κέρδος ούτε ζημία), ως ποσοστό επί των πωλήσεων (μας δείχνει σε ποιο ποσοστό επί των πωλήσεων που έκανε ή αναμένεται να κάνει η επιχείρηση/επένδυση, δεν έχει ούτε κέρδος ούτε ζημία), ως ποσότητα πωλήσεων (μας δείχνει πόσα τεμάχια από το παραγόμενο προϊόν πρέπει να πουλήσει η επιχείρηση ώστε να μην έχει ούτε κέρδος αλλά ούτε και ζημία) και ως χρόνος (πόσο χρόνο αναμένεται ότι θα χρειαστεί η επιχείρηση ώστε να πουλήσει τον απαραίτητο αριθμό μονάδων προϊόντος, τέτοιον ώστε να μην έχει ούτε κέρδος ούτε ζημία). Πηγή: Βικιπαιδεία όρος αναζήτησης Break even point.

 

Που βοηθάει το BEP τον λογαριασμό μας;

O μέσος όρος του ΒΕΡ μπορεί να σας δώσει μια βάση για την αποτελεσματική ανακύκλωση.

Μην βασίζεστε όμως μόνο σε αυτό. Η προηγούμενη συμπεριφορά των referrals είναι εξίσου σημαντική με τους μέσους όρους.

 

 

Εφαρμογή Μέσου όρου Νεκρού Σημείου στο λογαριασμό μας.

Για Standard μέλη:

Σαν αρχή θεωρούμε ότι νοικιάζουμε μία θέση (slot) την οποία καταλαμβάνει ένας χρήστης για 30 ημέρες. Ανάλογα με το πόσο παραγωγικός είναι ένας νοικιασμένος χρήστης (referral) (βλέπει ή δε βλέπει διαφημίσεις), ανάλογο είναι και το κέρδος που πιστωνόμαστε στο λογαριασμό μας.

 

Παράδειγμα: 

Έστω ένας χρήστης νοικιάζει 3 referrals για 0,60$.

Εάν αυτοί οι referrals στο τέλος του μήνα του αποφέρουν 0,57$, τότε δεν έχει χάσει τίποτα αφού με αυτά τα χρήματα μπορεί να τους ανανεώσει για 30 ημέρες και έχει πάλι το ίδιο ακριβώς πράγμα που είχε και την πρώτη φορά, δηλαδή 3 referrals για 30 ημέρες.

Αν λοιπόν οι referrals του αποφέρουν 0,58$ τότε θα έχει κέρδος 0,01$. Αυτό συμβαίνει γιατί οι τιμές ανανέωσης είναι φθηνότερες και επιτρέπουν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους.

 

 

Η Βασική Φόρμουλα έχει ως εξής:

BEP = [(Α+Β)/365/Χ/Ζ]+(Υ/D/Ζ) όπου:

 

Α = Κόστος Golden Συνδρομής (0$ κόστος σαν Standard μέλος).

Β = Κόστος επιπλέον πακέτων (Ultimate, Diamond κλπ, 0$ κόστος αν δεν υπάρχει πακέτο).

365 = Χρόνος διάρκειας Golden Συνδρομής και Golden pack (1 χρόνος = 365 μέρες).

Χ = Αριθμός ενοικιαζόμενων referrals που έχουμε (ή θέλουμε να υπολογίσουμε).

Υ = Κόστος ανανέωσης ενός referral ανάλογα με το πλάνο ανανέωσης που ακολουθούμε.

D = Χρόνος ανανέωσης των referrals (σε ημέρες 15,30,60,90,150,240) ανάλογα με το πλάνο ανανέωσης που ακολουθούμε.

Ζ = Ελάχιστο ποσό που λαμβάνουμε ανά κλικ νοικιασμένου referral.

 

Παράδειγμα εφαρμογής του τύπου για ένα golden μέλος με 220 referrals που ανανεώνει για 150 μέρες με κόστος ανανέωσης $0.75 ανά referral ανά 150 μέρες και παίρνει τουλάχιστον $0,01 για κάθε κλικ νοικιασμένου referrals:

 

BEP = [(Α+Β)/365/Χ/Ζ]+(Υ/D/Ζ) = [($90+0)/365/220/$0,01]+($0.75/150/$0,01) 

= ($90/365/220/$0,01)+($0.75/150/$0,01) = 0,11207970112+0,5 = 0,61207970112

 

Το 0,61207970112 είναι ο ΒΕΡ (Μέσος όρος των κλικ ανά ημέρα) που χρειαζόμαστε για το Σημείο μηδέν ΒΕΡ χωρίς να έχουμε κέρδος. Break Even Point Average (BEP Avg).

 

Μάθετε το μέσο όρο του δικού σας ΒΕΡ Average.

Οι μέθοδοι υπολογισμού μπορούν να βρεθούν κάτω από τα παραδείγματα. Για τον υπολογισμό μεμονωμένων περιπτώσεων, ακολουθήστε τις ξεχωριστά και διαδοχικά γιατί μπορεί να βγουν λάθος υπολογισμοί.

Μην ξεχνάτε, ενώ ο μέσος όρος του ΒΕΡ μπορεί να σας δώσει μια βάση για την αποτελεσματική ανακύκλωση, μην βασίζεστε μόνο σε αυτό. Η προηγούμενη συμπεριφορά των referrals είναι εξίσου σημαντική με τους μέσους όρους.

Σημαντικό: Η πρώτη ενοικίαση (αγορά θέσεων referrals) είναι για 30 ημέρες και άρα χωρίς την έκπτωση 5%, η οποία αποκτήθηκε μετά από την παρέλευση των 30 ημερών ως ανανέωση αυτών. Εν ολίγοις: η ανανέωση για 30 ημέρες είναι φθηνότερη από τη αρχική μίσθωση/ενοικίαση των referrals.

 

 

Standard Μέλη Πίνακας Μέσου όρου Σημείου Επανάκτησης Επένδυσης ΒΕΡ Average:

•1-250 referrals(ρεφς)

 

* Ανανέωση για 15 ημέρες:.....1,333

* Ανανέωση για 30 ημέρες:.....1,267

* Ανανέωση για 60 ημέρες:.....1,200

* Ανανέωση για 90 ημέρες:.....1,089

* Ανανέωση για 150 ημέρες:...1,000

* Ανανέωση για 240 ημέρες:...0,933

 

251-300 referrals

* Ανανέωση για 15 ημέρες:.....1,467

* Ανανέωση για 30 ημέρες:.....1,333

* Ανανέωση για 60 ημέρες:.....1,267

* Ανανέωση για 90 ημέρες:.....1,156

* Ανανέωση για 150 ημέρες:...1,053

* Ανανέωση για 240 ημέρες:...0,983

 

Σημείωση: Ο μέσος όρος ΒΕΡ των referrals είναι ίδιος από 1 έως 250 referrals καθώς επίσης είναι ίδιος (συν 0,01$ στο κόστος τιμής του ρεφ) από 251 - 300 referrals (δεν υπάρχει κόστος συνδρομής ως standard μέλος).

 

Μέθοδος υπολογισμού για Standard Μέλη

Απαιτούμενος Μέσος όρος για ΒΕΡ:

1. Ελέγξτε και υπολογίστε το κόστος ενοικίασης του κάθε referral σας (σε cent $)

2. 

Διαιρέστε δια 2 αν ανανεώνετε για 15 ημέρες 

Πολλαπλασιάστε επί 0,95 (5%Έκπτωση) αν ανανεώνετε για 30 ημέρες 

Πολλαπλασιάστε επί 2 και επί 0,9 (10% Έκπτωση) αν ανανεώνετε για 60 ημέρες 

Πολλαπλασιάστε επί 3 και επί 0,82 (18% Έκπτωση) αν ανανεώνετε για 90 ημέρες 

Πολλαπλασιάστε επί 5 και επί 0,75 (20% Έκπτωση) αν ανανεώνετε για 150 ημέρες 

Πολλαπλασιάστε επί 8 και επί 0,7 (30% Έκπτωση) αν ανανεώνετε για 240 ημέρες 

Στρογγυλοποιήστε το αποτέλεσμα πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο

3. Πολλαπλασιάστε με το 2 (σαν standard, πιστώνεστε με 0,005$/κλικ από τους νοικιασμένους referrals)

4. Διαιρέστε με 15/30/60/90/150/240 ανάλογα με το πόσες μέρες έχετε κάνει ανανέωση τους referrals σας.

 

Φυσικά στους υπολογισμούς δεν συμπεριλαμβάνονται τα δικά μας κλικ, τα κλικ των άμεσων referrals (Direct referrals), καθώς και τα Adprizes, επιπλέον προσφορές και παροχές/δώρα του Διαχειριστή (Admin).

Ακόμα δεν περιλαμβάνεται το όποιο κόστος χειροκίνητης ανακύκλωσης (αν υπάρχει).

Επίσης ο μέσος όρος στο σύνολο αλλά και ανά referral, θα διαφέρει μέρα με τη μέρα, άλλοτε προς τα πάνω και άλλοτε προς τα κάτω, ανάλογα με την παραγωγικότητα των referrals που νοικιάσαμε.

Γι' αυτό και πρέπει να κρατάμε κάθε, μα κάθε μέρα τα στατιστικά στοιχεία και να τα χρησιμοποιούμε/αρχειοθετούμε μέσα από τα Excel έγγραφα να παρατηρούμε την πορεία των referrals και γενικά την εικόνα του λογαριασμού μας. 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Προϋποθέσεις

Η βασικότερη προϋπόθεση είναι να κρατάμε καθημερινά στατιστικά, ώστε να μπορούμε να μελετήσουμε αναλυτικά τη συμπεριφορά οποιουδήποτε referral όποτε το επιθυμούμε. 

Εκτός από τα στατιστικά, απαραίτητο είναι να γνωρίζουμε το BEP μας, αφού με τη βοήθειά του, έχουμε τη δυνατότητα να κατατάξουμε οποιαδήποτε συμπεριφορά σε κερδοφόρα ή ζημιογόνα.

Τι να αποφεύγουμε

Μέσω του BEP μπορούμε επίσης να καταλάβουμε αν ένας referral είναι κερδοφόρος μέχρι τώρα ή όχι, αλλά αυτή η πληροφορία από μόνη της δεν είναι αρκετή για να ανακυκλώσουμε κάποιον επειδή ένας ζημιογόνος referral μπορεί κάλλιστα να γίνει κερδοφόρος και το ανάποδο. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε πως όλοι οι καινούριοι referrals έχουν μηδενικό μέσο όρο, αφού δεν έχουν κάνει κλικ ακόμα, αλλά αυτό προφανώς δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους ανακυκλώσουμε. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ούτε το πόσες μέρες έχει να κάνει κλικ κάποιος είναι από μόνο του αρκετό ώστε να ανακυκλώσουμε.

Τα παραπάνω σημαίνουν ότι κανόνες του τύπου "ανακύκλωση μετά από Χ μέρες απραξίας ή/και ανακύκλωση αν ο μέσος όρος ενός referral είναι κάτω από Υ" πρέπει να αποφεύγονται, αφού είναι σαν να πιστεύουμε ότι όλοι οι referrals θα συμπεριφερθούν με τον ίδιο τρόπο κάτι το οποίο δεν ισχύει. Επίσης, η ανακύκλωση μέσω τέτοιων κανόνων είναι εύκολο να μας οδηγήσει σε υπερβολική ανακύκλωση η οποία είναι πολύ πιθανό να επιφέρει αρνητικό αποτέλεσμα. Τέλος, σε μερικές περιπτώσεις μία τέτοια πολιτική ανακύκλωσης μπορεί να καταργήσει τελείως τη δωρεάν και αυτόματη ανακύκλωση, αχρηστεύοντας ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο ένα πολύ καλό εργαλείο.

Πώς να επιλέγουμε ποιος θα ανακυκλωθεί χειροκίνητα

Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι η πολιτική ανακύκλωσης πρέπει να είναι μία μίξη χειροκίνητης και αυτόματης ανακύκλωσης και η επιλογή, του ποιος θα ανακυκλωθεί χειροκίνητα, καλό είναι να γίνεται με βάση επαναλαμβανόμενες μη κερδοφόρες συμπεριφορές.

Σχετικά με τη χειροκίνητη ανακύκλωση το κλειδί είναι ολόκληρη η εξέλιξη της συμπεριφοράς κάθε referral μέχρι τώρα, δηλαδή προσπάθεια εντοπισμού πρόσφατων και επαναλαμβανόμενων μη κερδοφόρων συμπεριφορών, ώστε να καταλάβουμε που ακριβώς έχει παγιωθεί ή συμπεριφορά κάποιου.

Παράδειγμα: Ένας referral βλέπει 1 διαφήμιση κάθε 3 μέρες και το έχει κάνει αυτό 7 φορές στη σειρά. Αυτός ο referral συμπεριφέρεται προφανώς με έναν μη κερδοφόρο και επαναλαμβανόμενο τρόπο τις τελευταίες 21 μέρες. Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε ένα σαφές clicking pattern που δεν είναι κερδοφόρο, δεν έχει πιθανότητα να φτάσει το όριο της αυτόματης ανακύκλωσης (αυτή η δωρεάν ανακύκλωση θα συμβεί μετά από 14, ή λιγότερες στην περίπτωση κάποιων golden packs και των golden μελών που δεν έχουν αφήσει τη συνδρομή τους να λήξει για τουλάχιστον έναν χρόνο, συνεχόμενες μέρες απραξίας) και επομένως καλό είναι να ανακυκλώσουμε χειροκίνητα (μάλιστα, δεν είναι ανάγκη να περιμένουμε να δούμε μία μη κερδοφόρα συμπεριφορά να επαναλαμβάνεται 7 φορές, αλλά καλό θα ήταν να περιμένουμε να τη δούμε τουλάχιστον 3).

Ως συμβουλή μπορούμε να πούμε ότι είναι καλύτερα να επικεντρώνεστε στους παλαιότερους referrals όταν ανακυκλώνετε, διότι συνήθως θα έχετε περισσότερα δεδομένα και άρα μεγαλύτερη πιθανότητα να τους κρίνετε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια.

Εν κατακλείδι η καλύτερη πολιτική ανακύκλωσης είναι αυτή που θα δημιουργήσετε μόνοι σας με βάση τη συμπεριφορά των referrals σας, αφού κάθε λογαριασμός και κάθε χρήστης είναι μία μοναδική περίπτωση και δεν υπάρχει κάποιου είδους "συνταγή" η οποία να δουλεύει για όλους.

Από τα πιο σημαντικά Tutorial αφού η όλη στρατηγική βασίζεται εξ' ολοκλήρου στην ενοικίαση εργατών (ρεφεραλς).

Όπως προανέφερε το euroulakia.com στην στρατηγική, όσους περισσότερους ρεφεραλς έχεις τόσο πιο πολύ εισόδημα θα αποκτήσεις. Όταν θα μαζέψετε τα πρώτα 70 σεντς τότε θα πατήσετε "Ενοικίαση referrals" ή "Rent Referrals" εάν το έχετε στα αγγλικά.

Κάθε ρεφεραλ κοστίζει 20 σεντς αλλά δεν θα μπορείτε να πάρετε ένα ρεφεραλ. Οι ρεφεραλς χωρίζονται σε πακέτα και το ελάχιστο πακέτο είναι 3 ρεφεραλς (μετά είναι το πακέτο με 5, 10, 15, 20 κ.ο.κ). Ο κάθε χρήστης μπορεί να ενοικιάζει ρεφεραλς μια φορά την εβδομάδα και το όριο που μπορεί να ενοικιάσει αρχικά είναι 200 ρεφεραλς. Όταν φτάσει το όριο θα πρέπει να αναβαθμίσει τον λογαριασμό του σε Golden έτσι ώστε να του επιτραπεί να ενοικιάσει άλλους 1800 ρεφεραλς (δες στρατηγική). Καλό θα είναι να επεκτείνετε τους ρεφεραλς σας για 240 μέρες για τον λόγο ότι θα σας δώσει την πιο μεγάλη έκπτωση (32 %) και θα χαμηλώσει το BEP με αποτέλεσμα να έχετε περισσότερο κέρδος.

Στο πιο κάτω πίνακα είναι τα πακέτα των ρεφεραλς και το πόσο κοστίζουν. Το euroulakia.com θυμίζει πως δεν είναι αναγκαίο να δώσετε λεφτά από την τσέπη (δες στρατηγική). Απλά το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να επενδύετε συνεχώς από τα λεφτά που θα βγάζετε από την ιστοσελίδα μέχρι να καταφέρετε να βγάζετε  ένα αξιοπρεπές μηνιαίο εισόδημα. 

 

Ρεφεραλς (ανά πακέτο) Κόστος
3 0,60$
5 1$
10 2$
15 3$
20 4$
25 5$
30 6$
40 8$
50 10$
60 12$
70 14$
80 16$
90 18$
100 20$

Το AdPrize είναι μια λειτουργία όλων των ιστοσελίδων όπου βλέπεις διαφημίσεις αλλά αυτή την φορά χωρίς να πιστώνεστε τα λεφτά στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας. Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο σε μία απο τις διαφημίσεις του AdPrize που θα δεις να είσαι τυχερός και να κερδίσεις λεφτά, points, ή ακόμη και Golden συνδρομή.

Όλες οι κορυφαίες ιστοσελίδες έχουν το παιχνίδι AdPrize. Το Neobux το έχει σαν AdPrize, το Probux σαν Progrid και το Clixsense σαν Clixgrid. Κάτω είναι ο πίνακας με το τι μπορείτε να κερδίσετε παίζοντας αυτό το παιχνίδι.

Golden Συνδρομή
$50
$25
$10
$5
$2
$1
$0,50
$0,25
1000 Points
100 Points
10 Points
1 Point

 

Για παράδειγμα ο συγκεκριμένος χρήστης (procaravana) έχει κερδίσει $842 σε μόλις ένα χρόνο μόνο από το παιχνίδι AdPrize.

Καταρχάς πρέπει να συνδεθείς στην ιστοσελίδα. Για να δεις διαφημίσεις πρέπει να πατήσεις το κουμπί «Δείτε Διαφημίσεις» ή "View Advertisements" (αν το έχεις στα αγγλικά).

Στην συνεχεία θα σου εμφανίσει πολλές διαφημίσεις διαφόρως χρώματος τις όποιες μπορείς να δεις μια φορά το 24ωρο.

Για να δεις την διαφήμιση άπλα κλικαρεις πάνω της και περιμένεις μέχρι να γεμίσει η μπάρα και να σου εμφανίσει μήνυμα πως τα λεφτά καταχωρηθήκαν στον λογαριασμό σου. Συνήθως παίρνει 5- 10 δευτερόλεπτα (εξαρτάται από την διαφήμιση - οι διαφημίσεις που παίρνουν περισσότερο χρόνο είναι οι διαφημίσεις που δίνουν περισσότερα λεφτά)

Το πιο πάνω στάδιο επαναλαμβάνεται συνεχώς μέχρι να μην υπάρχουν άλλες διαφημίσεις να δείτε. Οι πορτοκαλί διαφημίσεις είναι η πιο σημαντικές για τον λόγο όταν θα ενοικιάσετε ρεφεραλς στην συνέχεια για να πάρετε την προμήθεια από αυτούς θα πρέπει να δείτε τις Fix (πορτοκαλί διαφημίσεις). Αν έχετε ρεφεραλς και δεν δείτε τις διαφημίσεις τότε θα χάσετε την προμήθεια την επόμενη μέρα.

Εκτός από την θέαση διαφημίσεων και την ενοικίαση ρεφέραλς μπορείτε να αποκομίσετε επιπλέον λεφτά κάνοντας διάφορες μικροδουλείες (micro jobs / tasks).

Κάθε ιστοσελίδα προφέρει πολλές και διάφορες μικροδουλειες αξίας 1-40 σεντ η κάθε μια και το καλύτερο είναι πως δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για το πόσες να κάνετε σε μία μέρα.  Οι περισσότερες μικροδουλείες είναι από την εταιρία CrowdFlower και γιαυτό θα πρέπει να κάνετε εγγραφή εκεί πριν ξεκινήσετε.

Μερικά παραδείγματα μικροδουλειών είναι:

  • Να ελέγξετε διευθύνσεις μερικών ιστοσελίδων
  • Να συμπληρώσετε κάποιες φόρμες
  • Να κάνετε εγγραφή σε κάποιες άλλες ιστοσελίδες
  • Να κάνετε σχόλια
  • Να δείτε μερικά βίντεο
  • Να κάνετε ερωτηματολόγια

Δυστυχώς ακόμη δεν υπάρχουν Ελληνικές μικροδουλείες. Οι περισσότερες είναι κυρίως στα Αγγλικά γιαυτό ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει καλά την αγγλική γλώσσα για να καταφέρει να κάνει μικροδουλειες. Με το που τελειώνετε την μικροδουλειά τότε αυτομάτως τα λεφτά πιστώνονται στο λογαριασμό σας.

Οι ιστοσελίδες που προσφέρουν ποικίλες μικροδουλειές προς το παρών είναι το Neobux, Clixsense και Cashnhits.

Για παράδειγμα η πιο κάτω εικόνα είναι από μια μικροδουλειά του Neobux.

Η συγκεκριμένη μικροδουλειά δίνει 31 σεντ για να επισκεφτείς ιστοσελίδα μιας εταιρείας και να βρεις ποιος είναι ο υπεύθυνος του τμήμα Marketing. Ο αριθμός 97 (δίπλα) μας δείχνει πόσες, από την συγκεκριμένη μικροδουλειά, υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες. Το σίγουρο είναι πως υπάρχουν πολλές και διάφορες μικροδουλείες και αν γνωρίζετε καλά Αγγλικά θα είναι προς το συμφέρον σας να τις δοκιμάσετε. 

Ο πιο κάτω χρήστης κατάφερε και έβγαλε περισσότερα από 50$ σε 13 μέρες.

Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα email.

Συμπληρώνετε τα πεδία όπως όνομα, email, κωδικός, έτος γέννησης και email του Paypal/Payza σας (εκεί που θα σας πληρώνουν). Αν κάνατε ποτέ μια ηλεκτρονική αγορά (από το Ebay) τότε θα γνωρίζετε τι είναι το paypal αλλιώς μπορείτε να ανοίξετε δωρεάν ένα λογαριασμό επισκέπτοντας την ιστοσελίδα τους (https://www.paypal.com).

To email που θα δώσετε θα πρέπει να είναι προσβάσιμο για τον λόγο ότι μερικές ιστοσελίδες σας στέλνουν αυτόματα email για επιβεβαίωση λογαριασμού. Αν δεν βρείτε το email της επιβεβαίωσης στον Inbox σας τότε ελέγξετε στα Junk/Spam.

Μερικές ιστοσελίδες σας ζητούν να δώσετε και δεύτερο κωδικό. Αυτό δεν είναι αναγκαίο και καλύτερα είναι να μην συμπληρώσετε τίποτα εκεί για να μην συγχυστείτε ή ξεχάσετε κάποιο από εκείνους τους 2 κωδικούς (1 δυνατός κωδικός είναι υπεραρκετός)

Top