Τι είναι το BEP (Break Even Point)/Νεκρό σημείο;

Ορισμός:

Νεκρό σημείο (break even point, ονομάζεται το ποσό ακριβώς των πωλήσεων (κύκλου εργασιών), όπου μια επιχείρηση/Επένδυση καλύπτει το σύνολο των εξόδων της, σταθερά και μεταβλητά, μη πραγματοποιώντας ούτε κέρδος ούτε ζημιά. Η συγκεκριμένη έννοια αποτελεί σημαντικό αντικείμενο μελέτης και ανάγεται στη σφαίρα ανάλυσης των πωλήσεων μιας επιχείρησης. Εκφράζεται ως αξία επί των πωλήσεων (μας δείχνει πόση είναι η χρηματική αξία των πωλήσεων που πρέπει να κάνει η επιχείρηση/Επένδυση ώστε να μην έχει ούτε κέρδος ούτε ζημία), ως ποσοστό επί των πωλήσεων (μας δείχνει σε ποιο ποσοστό επί των πωλήσεων που έκανε ή αναμένεται να κάνει η επιχείρηση/επένδυση, δεν έχει ούτε κέρδος ούτε ζημία), ως ποσότητα πωλήσεων (μας δείχνει πόσα τεμάχια από το παραγόμενο προϊόν πρέπει να πουλήσει η επιχείρηση ώστε να μην έχει ούτε κέρδος αλλά ούτε και ζημία) και ως χρόνος (πόσο χρόνο αναμένεται ότι θα χρειαστεί η επιχείρηση ώστε να πουλήσει τον απαραίτητο αριθμό μονάδων προϊόντος, τέτοιον ώστε να μην έχει ούτε κέρδος ούτε ζημία). Πηγή: Βικιπαιδεία όρος αναζήτησης Break even point.

 

Που βοηθάει το BEP τον λογαριασμό μας;

O μέσος όρος του ΒΕΡ μπορεί να σας δώσει μια βάση για την αποτελεσματική ανακύκλωση.

Μην βασίζεστε όμως μόνο σε αυτό. Η προηγούμενη συμπεριφορά των referrals είναι εξίσου σημαντική με τους μέσους όρους.

 

 

Εφαρμογή Μέσου όρου Νεκρού Σημείου στο λογαριασμό μας.

Για Standard μέλη:

Σαν αρχή θεωρούμε ότι νοικιάζουμε μία θέση (slot) την οποία καταλαμβάνει ένας χρήστης για 30 ημέρες. Ανάλογα με το πόσο παραγωγικός είναι ένας νοικιασμένος χρήστης (referral) (βλέπει ή δε βλέπει διαφημίσεις), ανάλογο είναι και το κέρδος που πιστωνόμαστε στο λογαριασμό μας.

 

Παράδειγμα: 

Έστω ένας χρήστης νοικιάζει 3 referrals για 0,60$.

Εάν αυτοί οι referrals στο τέλος του μήνα του αποφέρουν 0,57$, τότε δεν έχει χάσει τίποτα αφού με αυτά τα χρήματα μπορεί να τους ανανεώσει για 30 ημέρες και έχει πάλι το ίδιο ακριβώς πράγμα που είχε και την πρώτη φορά, δηλαδή 3 referrals για 30 ημέρες.

Αν λοιπόν οι referrals του αποφέρουν 0,58$ τότε θα έχει κέρδος 0,01$. Αυτό συμβαίνει γιατί οι τιμές ανανέωσης είναι φθηνότερες και επιτρέπουν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους.

 

 

Η Βασική Φόρμουλα έχει ως εξής:

BEP = [(Α+Β)/365/Χ/Ζ]+(Υ/D/Ζ) όπου:

 

Α = Κόστος Golden Συνδρομής (0$ κόστος σαν Standard μέλος).

Β = Κόστος επιπλέον πακέτων (Ultimate, Diamond κλπ, 0$ κόστος αν δεν υπάρχει πακέτο).

365 = Χρόνος διάρκειας Golden Συνδρομής και Golden pack (1 χρόνος = 365 μέρες).

Χ = Αριθμός ενοικιαζόμενων referrals που έχουμε (ή θέλουμε να υπολογίσουμε).

Υ = Κόστος ανανέωσης ενός referral ανάλογα με το πλάνο ανανέωσης που ακολουθούμε.

D = Χρόνος ανανέωσης των referrals (σε ημέρες 15,30,60,90,150,240) ανάλογα με το πλάνο ανανέωσης που ακολουθούμε.

Ζ = Ελάχιστο ποσό που λαμβάνουμε ανά κλικ νοικιασμένου referral.

 

Παράδειγμα εφαρμογής του τύπου για ένα golden μέλος με 220 referrals που ανανεώνει για 150 μέρες με κόστος ανανέωσης $0.75 ανά referral ανά 150 μέρες και παίρνει τουλάχιστον $0,01 για κάθε κλικ νοικιασμένου referrals:

 

BEP = [(Α+Β)/365/Χ/Ζ]+(Υ/D/Ζ) = [($90+0)/365/220/$0,01]+($0.75/150/$0,01) 

= ($90/365/220/$0,01)+($0.75/150/$0,01) = 0,11207970112+0,5 = 0,61207970112

 

Το 0,61207970112 είναι ο ΒΕΡ (Μέσος όρος των κλικ ανά ημέρα) που χρειαζόμαστε για το Σημείο μηδέν ΒΕΡ χωρίς να έχουμε κέρδος. Break Even Point Average (BEP Avg).

 

Μάθετε το μέσο όρο του δικού σας ΒΕΡ Average.

Οι μέθοδοι υπολογισμού μπορούν να βρεθούν κάτω από τα παραδείγματα. Για τον υπολογισμό μεμονωμένων περιπτώσεων, ακολουθήστε τις ξεχωριστά και διαδοχικά γιατί μπορεί να βγουν λάθος υπολογισμοί.

Μην ξεχνάτε, ενώ ο μέσος όρος του ΒΕΡ μπορεί να σας δώσει μια βάση για την αποτελεσματική ανακύκλωση, μην βασίζεστε μόνο σε αυτό. Η προηγούμενη συμπεριφορά των referrals είναι εξίσου σημαντική με τους μέσους όρους.

Σημαντικό: Η πρώτη ενοικίαση (αγορά θέσεων referrals) είναι για 30 ημέρες και άρα χωρίς την έκπτωση 5%, η οποία αποκτήθηκε μετά από την παρέλευση των 30 ημερών ως ανανέωση αυτών. Εν ολίγοις: η ανανέωση για 30 ημέρες είναι φθηνότερη από τη αρχική μίσθωση/ενοικίαση των referrals.

 

 

Standard Μέλη Πίνακας Μέσου όρου Σημείου Επανάκτησης Επένδυσης ΒΕΡ Average:

•1-250 referrals(ρεφς)

 

* Ανανέωση για 15 ημέρες:.....1,333

* Ανανέωση για 30 ημέρες:.....1,267

* Ανανέωση για 60 ημέρες:.....1,200

* Ανανέωση για 90 ημέρες:.....1,089

* Ανανέωση για 150 ημέρες:...1,000

* Ανανέωση για 240 ημέρες:...0,933

 

251-300 referrals

* Ανανέωση για 15 ημέρες:.....1,467

* Ανανέωση για 30 ημέρες:.....1,333

* Ανανέωση για 60 ημέρες:.....1,267

* Ανανέωση για 90 ημέρες:.....1,156

* Ανανέωση για 150 ημέρες:...1,053

* Ανανέωση για 240 ημέρες:...0,983

 

Σημείωση: Ο μέσος όρος ΒΕΡ των referrals είναι ίδιος από 1 έως 250 referrals καθώς επίσης είναι ίδιος (συν 0,01$ στο κόστος τιμής του ρεφ) από 251 - 300 referrals (δεν υπάρχει κόστος συνδρομής ως standard μέλος).

 

Μέθοδος υπολογισμού για Standard Μέλη

Απαιτούμενος Μέσος όρος για ΒΕΡ:

1. Ελέγξτε και υπολογίστε το κόστος ενοικίασης του κάθε referral σας (σε cent $)

2. 

Διαιρέστε δια 2 αν ανανεώνετε για 15 ημέρες 

Πολλαπλασιάστε επί 0,95 (5%Έκπτωση) αν ανανεώνετε για 30 ημέρες 

Πολλαπλασιάστε επί 2 και επί 0,9 (10% Έκπτωση) αν ανανεώνετε για 60 ημέρες 

Πολλαπλασιάστε επί 3 και επί 0,82 (18% Έκπτωση) αν ανανεώνετε για 90 ημέρες 

Πολλαπλασιάστε επί 5 και επί 0,75 (20% Έκπτωση) αν ανανεώνετε για 150 ημέρες 

Πολλαπλασιάστε επί 8 και επί 0,7 (30% Έκπτωση) αν ανανεώνετε για 240 ημέρες 

Στρογγυλοποιήστε το αποτέλεσμα πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο

3. Πολλαπλασιάστε με το 2 (σαν standard, πιστώνεστε με 0,005$/κλικ από τους νοικιασμένους referrals)

4. Διαιρέστε με 15/30/60/90/150/240 ανάλογα με το πόσες μέρες έχετε κάνει ανανέωση τους referrals σας.

 

Φυσικά στους υπολογισμούς δεν συμπεριλαμβάνονται τα δικά μας κλικ, τα κλικ των άμεσων referrals (Direct referrals), καθώς και τα Adprizes, επιπλέον προσφορές και παροχές/δώρα του Διαχειριστή (Admin).

Ακόμα δεν περιλαμβάνεται το όποιο κόστος χειροκίνητης ανακύκλωσης (αν υπάρχει).

Επίσης ο μέσος όρος στο σύνολο αλλά και ανά referral, θα διαφέρει μέρα με τη μέρα, άλλοτε προς τα πάνω και άλλοτε προς τα κάτω, ανάλογα με την παραγωγικότητα των referrals που νοικιάσαμε.

Γι' αυτό και πρέπει να κρατάμε κάθε, μα κάθε μέρα τα στατιστικά στοιχεία και να τα χρησιμοποιούμε/αρχειοθετούμε μέσα από τα Excel έγγραφα να παρατηρούμε την πορεία των referrals και γενικά την εικόνα του λογαριασμού μας. 

Top