Το euroulakia.com σας παρουσιάζει την στρατηγική για το PaidVerts για τον λόγο ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα λειτουργεί διαφορετικά από τις υπόλοιπες. Δεν υπάρχει η δυνατότητα να ενοικιάσετε ρεφεραλς (εργάτες) αλλά ευτυχώς υπάρχει η δυνατότητα να προσκαλέσετε φίλους και γνωστούς σας για να κάνουν εγγραφή κάτω από τον σύνδεσμο σας

Πως λειτουργεί το PaidVerts; 

Όπως όλα τα PTC βλέπουμε διαφημίσεις και κερδίζουμε ένα άλφα ποσό,η βασική διαφορά με τα ποιο πολλά απο τα υπόλοιπα PTC είναι ότι εδώ δεν έχουμε Rented Refferals(Ενοικιασμένους εργάτες), Μόνο Direct Refferals( Άμεσους που τους προσκαλούμε μέσο του link που μας παρέχει η σελίδα).

Πάμε στο κύριο θέμα μας που είναι πως να βγάλουμε χρήματα

Το PaidVerts είναι διαφορετικό του link που μαε γάg>. 

assets/3ets/3ερljuiqα νι/3ε τ΂ πρήςκαιυϳάτμα μμε διαφημίσεμε σSss=.com θα μας ιατάλν BAP(Bonus 5 PoindVerς) αιυχ,ong Μυ τοϱς για νTC βλέπουμε διαφημίσεας ποom θα μι εμεστοε χρήμαδα).

ε τ΂ πρήων ργάΕνημ νιΒκιηοom θTC βλέπου8του άτμε διαφημίσεας ποργάεφηm θom θα μι s εέχ25 BAPςink ερ8*25=200 . 4 - με 200 BAPθom θν έχουε στε γάσθέμα ναλούμε διαφημίσεγάικ΂ 0,10$ . 4κμε διαφημίσεink που μας ιατάλν ε χρήμαertsάλτ΁δίΜυάg>.ε ϱε δτικς καώ δεTC είναε ϬΜυρ. 4 καυ μαςμ ασμένδες για ό τ"υ δέψέχου" 18τφοπεϑ εόθom η ϵέ ΁δέχεα νs εέυάg>ασε Ͻαι  

. σ1ts -υρεύυρίτι καε στοϵρμ διασου μας ιατάΜυάg>3100 BAPεϠk πιηϠαs εέχν διαφημίσεγάικ΂ 1.55$.λϠπαπέχεα να κάνουνα μύk έτμα μμεomλνϻ΁ουτικς κk χεα ν μs εέπουμ ε 5>ασοπδα).

 ε ρμρήϺς καϿ ΁ο πηοου g Μ ) αλ/3ε τ η ϵαρέχ νό αααϲ κάνουουϺςδηου μαυϺ ηm θom αυϺTC βλέπουια αλό όυσιάΜυάg.ts - ημηεγε έουπκή για τουυ οϷ πτοργάg>. ϹτϷμτούόϵμοσελίπεϤσϤο PaidVerε δϸυμε ένs ει-4 ζ νόεnk ποϵnk

ϵμοerε άιαφ κκελκk ng>πωέπ β΄σιs εέϺς καγ όλ αλια Μυ

aμαυBAPμέπϺς κα έου αλό όυσμίσεγυιό υω-ιαsμα αλό όυσμίσεγγάg>. Ϻςδημέπϻ΁ουτιοε Ϸεγ ένα α Ͽ ΁ίσεγώ ή Ά α ΄άp>εϴα).

χ να να κάλετν εγγραεγε έοε φίμ μμom ας ϱπέχεα ια του3εϵ φέσετ σε ρεφερο εμ μμ΄ουτ3ερα να κέπουν εγγραong>. 

ο >. 

ο
>. ge">
div>
div>
div> iv> div>
div>
div>
div>
ner">ner">s - εο νωτ δials
    χ νρΓενιιο θέυ 3εϵ φέ emailαε σ: > . χπδσ Πάs οπς πρ. τε΍έυάg>ω από τοϱ ε Πτιιμ ύοϱ ε σ βάτλτα εθϻοϷγΉτγϷοοϷμάτ. Χη ΅σιάυάg> έντα(εϿ ιήιίσετ Ϸ JavaSodescϱς για νϵnk εϴαls'+addy_pe="43d1be552562699997d6c7c361d78d9f+'<\> ' } nu"> χ νο θέυ ΃η δ΁έϯ . χπδσ Πάs οπς πρ. τε΍έυάg>ω από τοϱ ε Πτιιμ ύοϱ ε σ βάτλτα εθϻοϷγΉτγϷοοϷμάτ. Χη ΅σιάυάg> έντα(εϿ ιήιίσετ Ϸ JavaSodescϱς για νϵnk εϴαls'+addy_pe="95f77de4a178df82fc71fa7db8b2cef1+'<\> ' } nu"> χ να νη διαφιιε>ευ3εϵ φέ emailαε σ: > . χπδσ Πάs οπς πρ. τε΍έυάg>ω από τοϱ ε Πτιιμ ύοϱ ε σ βάτλτα εθϻοϷγΉτγϷοοϷμάτ. Χη ΅σιάυάg> έντα(εϿ ιήιίσετ Ϸ JavaSodescϱς για νϵnk εϴαls'+addy_pe="b21f9a519574ecdedda08ca99281b70b+'<\> ' } nuli>ner">
    dr">
    Copy; r © 2014  Eο euroulakia. All ; rs andervedαlmall>>. ge">
    >